Росен Дончев „ПОРТРЕТ НА ЕДНО СЕЛО –РЕКИТЕ НА ДЕТСТВОТО“

Сред културни разцвети и пост-пандемични сценарии, ние творците опитваме да черпим вдъхновение и да реализираме проекти. Въпреки, изменилите се ценности след изпитанията, изкуството и различните му форми все още са, и се надявам да останат бягство от реалността или подпомагащи социалното ни развитие… Намирам за изключително мотивиращо да съм свидетел на този преход и борба […]